Title Staithes.
Size 28.0 x 20.3cms (11 x 8ins)
Media Watercolour.
Artist Name Liz Jackson.